Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Na porannej konferencji Premier Mateusz Morawiecki poinformował o zaplanowanych od dnia jutrzejszego (tj. od 25 marca 2020 r.) ograniczeniach związanych z przemieszczaniem się, podając ogólne informacje na temat planowanych przepisów. Jako jedni z pierwszych podajemy Państwu szczegóły oparte na przepisach rozporządzenia, którego treść została opublikowana dosłownie przed chwilą.

 

 

 

ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ

 

Od jutra do dnia 11 kwietnia 2020 r. będzie na terenie Polski obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się, z dopuszczeniem następujących wyjątków:

 

1. Wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenie działalności rolniczej lub prace w gospodarstwie rolnym.

 

2. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskanie opieki zdrowotnej lub psychologicznej (w tym osoby najbliższej) oraz robienie zakupów towarów lub usług. Pozostaje kwestią interpretacji, czym są niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego. W ocenie autora wpisu za takie potrzeby można uznać wyjście z psem, ale już niekoniecznie wyjście na rekreacyjny spacer lub uprawianie joggingu - ciężko stwierdzić, że bieganie jest potrzebą niezbędną. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji nowych przepisów zostaną zapewne wkrótce wyjaśnione.

 

3. Wykonywanie ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu. Oczywistym przykładem mogą być tutaj godne pochwały obywatelskie inicjatywy, polegające na wsparciu w zakupach osób objętych kwarantanną.

 

4. Sprawowanie lub uczestniczenie w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. Konieczne jest przy tym zapewnienie, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie (np. na cmentarzu) lub w danym obiekcie (np. w kościele) znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Począwszy od dnia 12 kwietnia 2020 roku, możliwe będzie zgromadzenie się z powrotem 50 osób, łącznie z uczestnikami, osobami sprawującymi kult religijny i osobami zatrudnionymi przez zakład pogrzebowy.

 

 

 

SPOSÓB PRZEMIESZCZANIA SIĘ

 

Jeżeli przemieszczanie się następuje pieszo - możliwe jest poruszanie się dwóch osób w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Ograniczenie to nie dotyczy osób najbliższych - małżonków, wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu. Należy zatem zachować odległość 1,5 metra od wszystkich napotkanych przechodniów, za wyjątkiem osób najbliższych - oczywiście jeżeli jest to możliwe.

 

Jeżeli przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu zbiorowego (tramwajem, autobusem, pociągiem) - w pojeździe można przewozić jednocześnie nie więcej osób, niż 50% łącznej ilości miejsc siedzących. W skrócie - co drugie miejsce powinno pozostać wolne, niedopuszczalne jest przewożenie osób "na stojąco".

 

 

 

ZAKAZ ZGROMADZEŃ - TAKŻE WE WŁASNYM DOMU

 

Do odwołania obowiązuje zakaz zgromadzeń rozumianych jako zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

 

Co istotne, nowe rozporządzenie wprowadziło dalej idące ograniczenie - zakaz dotyczy również innych zgromadzeń niż określone powyżej, organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. Oznacza to, że od jutra nie będziemy mogli przykładowo zaprosić znajomych na urodzinową imprezę. Pracodawcy mogą odetchnąć z ulgą - omawiany zakaz nie dotyczy spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

 

Tekst rozporządzenia można znaleźć tutaj.

 

 

 

Zakaz przemieszczania się od 25 marca 2020 r. - szczegóły
24 marca 2020
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do