Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

17 września 2020
Przepisy prawa regulują warunki dziedziczenia w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich. Jednak nie
02 września 2020
Życie często pisze różne, nieraz trudne scenariusze. Czasem zdarza się, że jeden z małżonków

Aktualności / BLOG

Poszukiwanie oszczędności może stanowić dla wielu firm motywację do wprowadzenia dla swoich pracowników zadaniowego systemu czasu pracy. Jest to jednak motywacja błędna! Zadaniowy system czasu pracy wcale nie oznacza, że pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Zadaniowy system czasu pracy – kiedy może zostać wprowadzony?

Zgodnie z art. 140 k.p., zadaniowy system czasu pracy może zostać wprowadzony w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jego organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Pracodawca ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań po porozumieniu z pracownikiem, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm narzuconych przez przepisy Kodeksu pracy. Zadania powinny być zatem tak ustalone i wyznaczone, by przy dołożeniu należytej staranności możliwe było ich wykonanie w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Z kolei przez „porozumienie” w sprawie powierzonych zadań należy rozumieć co najmniej wysłuchanie opinii pracownika na temat powierzonych obowiązków.

Zadaniowy system czasu pracy może być zastosowany, gdy podejmowane przez pracownika czynności są ściśle skonkretyzowane, powtarzające się. Podręcznikowym przykładem stanowisk, do których których można zastosować omawiany system są przedstawiciele handlowi, programiści, osoby zatrudnione do sprzątania biura, dziennikarze, projektanci, agenci nieruchomości.

Charakterystyczną cechą zadaniowego systemu jest spora swoboda pracownika w kształtowaniu swojego czasu pracy – nie jest on związany sztywnymi normami (np. pracą codziennie od godziny 08:00 do godziny 16:00), nie musi pozostawać do dyspozycji w określonym miejscu, a długość dnia i tygodnia pracy jest determinowana przez tempo pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy pracownika.

 

Nadgodziny

Brak obowiązku ewidencjonowania godzin po stronie pracodawcy nie oznacza jednak, że pracownikowi zatrudnionemu w systemie zadaniowym nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za tzw. nadgodziny. Przeciwne podejście oznaczałoby przyzwolenie na nadmierne eksploatowanie pracowników.

Do ustalenia, czy pracownik świadczył pracę w ramach godzin nadliczbowych konieczne jest ustalenie, czy rozmiar obowiązujących pracownika zadań pozwalał na ich wykonanie w ramach podstawowych norm czasu pracy. Jeśli okaże się, że ich wykonanie we wskazanym czasie nie było możliwe przy dochowaniu należytej staranności, to pracę „nadprogramową” należy uznać za polecenie świadczenia pracy w czasie przekraczającym normy czasu pracy. W przypadku sporu sądowego, badaniu będzie podlegać także możliwość (zasadność) zastosowania zadaniowego czasu pracy w konkretnym przypadku.

 

Sankcje

Przyznawanie pracownikom zadań niemożliwych do wykonania w ramach podstawowych norm czasu pracy jest wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł (art. 281 pkt 5) k.p.).

 

 

Zadaniowy system czasu pracy nie wyklucza nadgodzin
03 marca 2020
17 września 2020
Przepisy prawa regulują warunki dziedziczenia w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich. Jednak nie
02 września 2020
Życie często pisze różne, nieraz trudne scenariusze. Czasem zdarza się, że jeden z małżonków
17 sierpnia 2020
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
13 lipca 2020
          Zarówno rozwód, jak i separacja są instytucjami przewidzianymi przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, na
24 czerwca 2020
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
22 czerwca 2020
Polski Bon Turystyczny Prezydencki projekt ustawy przewidującej przyznanie bonów turystycznych rodzinom z dziećmi pozytywnie

Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463