Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

17 września 2020
Przepisy prawa regulują warunki dziedziczenia w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich. Jednak nie
02 września 2020
Życie często pisze różne, nieraz trudne scenariusze. Czasem zdarza się, że jeden z małżonków

Aktualności / BLOG

Tarcza 3.0 – to przyjęta nazwa kolejnej ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Nowe przepisy komentowane są najczęściej w kontekście zmian dotyczących zasad przyznawania zwolnienia z ZUS, lecz niewiele mówi się o przepisach, które najprawdopodobniej zostaną już z nami na stałe.

 

 

Zmiany dotyczące sprzedaży lokalu w drodze licytacji przez komornika

 

Przepisy Tarczy 3.0 wprowadzają zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie licytacji lokalu mieszkalnego lub zabudowanej nieruchomości, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Termin licytacji takiej nieruchomości zostanie wyznaczony na wniosek wierzyciela, którego wierzytelność stanowi równowartość co najmniej 1/20 szacowanej wartości nieruchomości. Oznacza to, że wierzyciel egzekwujący niewielką kwotę nie będzie mógł skierować egzekucji do nieruchomości w której mieszka dłużnik. Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków. Możliwe będzie wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości na wniosek kilku wierzycieli, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej 1/20 części szacowanej wartości nieruchomości (sumy oszacowania). Omawiane ograniczenie nie będzie także obowiązywać w przypadkach, gdy:

  • należność przysługuje Skarbowi Państwa, lub

  • należność wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym, lub

  • zgodę na licytację nieruchomości wyraził dłużnik będący jej właścicielem, lub

  • zgodę na licytację nieruchomości wyraził sąd – sąd wyraża zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku.

Pomimo spełnienia warunków do przeprowadzenia licytacji nieruchomości, licytacji takiej nie będzie można przeprowadzić w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, jednym z kryteriów uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osiąganie w danej rodzinie dochodu nieprzekraczającego kwoty 800,00 zł na osobę. Nowe przepisy zmieniają wskazaną zasadę i zwiększają kwotę przypadającą na członka rodziny do kwoty 900,00 zł.

 

 

Ograniczenia w zabezpieczeniu roszczeń na nieruchomości dłużnika

 

Na wstępie warto wyjaśnić, czym jest tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie. Jest to umowa zawierana w celu zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności ruchomości lub nieruchomości na wierzyciela do czasu spłaty wierzytelności, lub przewidująca przejście prawa własności w przypadku nieregulowania należności przez dłużnika.

 

Tarcza 3.0 wprowadza do Kodeksu cywilnego zupełnie nowy art. 3871, zgodnie z którym nieważna jest umowa w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w przypadku gdy:

  1. wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy lub

  2. wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub

  3. zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę.

 

Omawiany przepis nie będzie działał wstecz – dotyczy tylko umów zawartych po dniu 29 maja 2020 roku.

 

adwokat Miłosz Rabczyński

Tarcza 3.0 - nie tylko dla przedsiębiorców
17 maja 2020
17 września 2020
Przepisy prawa regulują warunki dziedziczenia w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich. Jednak nie
02 września 2020
Życie często pisze różne, nieraz trudne scenariusze. Czasem zdarza się, że jeden z małżonków
17 sierpnia 2020
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
13 lipca 2020
          Zarówno rozwód, jak i separacja są instytucjami przewidzianymi przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, na
24 czerwca 2020
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
22 czerwca 2020
Polski Bon Turystyczny Prezydencki projekt ustawy przewidującej przyznanie bonów turystycznych rodzinom z dziećmi pozytywnie

Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463