Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Coraz częściej media informują nas o wejściu w życie przepisów o split payment – systemie podzielonej płatności. Z mediów można dowiedzieć się również, że split payment stał się obowiązkowy od 1 listopada 2019 roku. Kogo dotyczą omawiane przepisy i na czym polega podzielona płatność?

 

Split payment – co to tak właściwie jest?

Split payment (inaczej mechanizm podzielonej płatności – MPP) to nazwa określająca system podzielonej płatności, mający za zadanie uszczelnić system podatkowy. Polega on na tym, że po opłaceniu faktury na konto odbiorcy wpływa tylko kwota netto, a podatek VAT – na oddzielne subkonto prowadzone przez bank. Tytułem przykładu, w przypadku zlecenia przelewu w systemie podzielonej płatności na kwotę 1.230,00 zł, na konto odbiorcy trafi 1.000,00 zł, a 230,00 zł podatku VAT trafi na oddzielne subkonto, do którego istnieje ograniczony dostęp. Ze środków zgromadzonych na subkoncie można dokonywać opłat podatków lub składek ZUS.

 

Kogo dotyczy split payment?

Split payment jest obowiązkowy od 1 listopada 2019 roku, lecz nie dla każdego i nie w każdej branży. Przede wszystkim, nie dotyczy konsumentów i przedsiębiorców, którzy otrzymują bez kwoty podatku VAT (np. od przedsiębiorców zwolnionych z VAT). System MPP jest obowiązkowy, gdy:

  1. Wartość wskazana na fakturze (brutto) przekracza 15.000,00 zł;

  2. Faktura dotyczy określonych towarów lub usług;

  3. Sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

 

Lista towarów lub usług objętych obowiązkowym systemem podzielonej płatności została wymieniona w załączniku do ustawy o VAT, który można pobrać tutaj. Na liście można znaleźć m.in. następujące towary i usługi:

  1. Węgiel brunatny i kamienny, koks i półkoks, brykiety i podobne paliwa z węgla kamiennego i brunatnego;

  2. Folia stretch;

  3. Stal,  wyroby stalowe;

  4. Komputery, procesory, dyski twarde, telefony komórkowe, telewizory, konsole do gier, aparaty fotograficzne;

  5. Odpady

  6. Usługi budowlane.

 

Jeśli towary lub usługi są objęte systemem podzielonej płatności, a wartość sprzedaży przekracza 15.000,00 zł, to wystawiona przez sprzedawcę faktura powinna zawierać adnotację o obowiązkowym MPP.

 

Co grozi za niestosowanie systemu podzielonej płatności?

W pierwszej kolejności, nabywca towarów lub usług wyszczególnionych w załączniku do ustawy odpowiada solidarnie wraz ze sprzedawcą za zapłatę przez sprzedawcę podatku VAT od nabytych towarów lub usług. Tytułem przykładu, jeżeli sprzedawca nie zapłaci podatku VAT w wysokości 230,00 zł, to organ podatkowy może domagać się jego zapłaty również od kupującego, niezależnie od tego że kupujący opłacając fakturę zapłacił już na rzecz sprzedawcy kwotę 230,00 zł. Od solidarnej odpowiedzialności kupujący może uwolnić się poprzez dokonanie zapłaty w systemie podzielonej płatności.

 

W dalszej kolejności, w stosunku do sprzedawcy, który na fakturze nie zamieścił informacji o obowiązkowym split-payment, organy podatkowe mogą ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wskazanej na fakturze. Z kolei osoba zobowiązana do dokonania zapłaty w systemie podzielonej płatności, może zostać zobowiązana do zapłaty sankcji w wysokości 30% kwoty podatku VAT, która przypada na nabyte towary lub usługi objęte obowiązkowym MPP. Sankcji tej można uniknąć, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę VAT, która wynika z faktury. Zaniechanie płatności w systemie split-payment może zostać uznane również za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe!

 

Split payment – o co w tym chodzi i kogo dotyczy?
03 listopada 2019
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do