Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

13 października 2020
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
09 października 2020
Epidemia koronawirusa odroczyła w czasie terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych  w średnich przedsiębiorstwach. Zgodnie

Aktualności / BLOG

          Zarówno rozwód, jak i separacja są instytucjami przewidzianymi przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, na wypadek problemów w związku małżeńskim. Pomimo tego, że często słyszy się, iż osoby zamiennie używają tych dwóch pojęć, należy wskazać, że obie instytucje znacząco różnią się od siebie oraz inne są przesłanki do orzeczenia separacji, a inne do orzeczenia rozwodu.

 

Rozwód

 

           Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Obydwie przesłanki muszą wystąpić łącznie. Należy jednak wskazać, że orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w kilku przypadkach. Po pierwsze sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Separacja

 

               Dla orzeczenia separacji wystarczające jest ustalenie, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu rozkładowi. Zatem w odróżnieniu do rozwodu nie występuje przesłanka trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Głównym celem separacji jest umożliwienie małżonkom przemyślenia celowości rozejścia się i ewentualnego powrotu do wspólnego pożycia. W przypadku, gdy będą występowały jednocześnie przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, małżonek może żądać orzeczenia separacji a nie rozwodu.

 

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

 

               Rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Zachowanie co najmniej jednej z więzi, np. gospodarczej, sprawia, że nie można mówić o pozytywnej przesłance orzeczenia rozwodu. Podobnie istnienie więzi cielesnej, mimo braku więzi duchowej i gospodarczej, świadczy o tym, że rozkład pożycia nie ma charakteru zupełnego, a powództwo rozwodowe powinno zostać oddalone.

 

               Z kolei rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały jeżeli na tle okoliczności konkretnej sprawy można przypuszczać, że  powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Trwałość rozkładu pożycia związana jest zawsze z prognozą co do przyszłości. Stwierdzenie trwałości rozkładu wynika z przyczyn, które doprowadziły do rozkładu pożycia, a także z czasu pozostawania przez małżonków w stanie zaniku więzi małżeńskich. Upływ kilku, kilkunastu czy tym bardziej kilkudziesięciu lat od początku ustania więzi pozwala domniemywać, że rozpad ma charakter trwały.

 

Skutki

 

               Orzeczenie rozwodu przez sąd prowadzi do rozwiązania małżeństwa i dotychczasowi małżonkowie mogą zawrzeć nowe związki małżeńskie. Z kolei separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa i skutki separacji mogą zostać zniesione wskutek orzeczenia sądu, co nie jest to możliwe w przypadku rozwodu. Dodatkowo jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

 

ROZWÓD A SEPARACJA
13 lipca 2020
13 października 2020
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
09 października 2020
Epidemia koronawirusa odroczyła w czasie terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych  w średnich przedsiębiorstwach. Zgodnie
17 września 2020
Przepisy prawa regulują warunki dziedziczenia w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich. Jednak nie
02 września 2020
Życie często pisze różne, nieraz trudne scenariusze. Czasem zdarza się, że jeden z małżonków
17 sierpnia 2020
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
13 lipca 2020
          Zarówno rozwód, jak i separacja są instytucjami przewidzianymi przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, na

Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463