Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych BNP Paribas Personal Finance (od C‑776/19 do C‑782/19) pochylił się nad wykładnią przepisów dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, między innymi w kontekście reguł przedawnienia roszczeń wynikających z umowy kredytu hipotecznego denominowanego we franku szwajcarskim, wymogu przejrzystości oraz znaczącej nierównowagi pomiędzy stronami takiej umowy. W dzisiejszym artykule pochylimy się nad tą pierwszą kwestią.

 

Rozpatrywana sprawa dotyczyła umów kredytu hipotecznego, jakie z konsumentami zawarł BNP Paribas Personal Finance w latach 2008 - 2009. Kredyt denominowany był w walucie obcej – franku szwajcarskim. Konsumenci zakwestionowali głównie, że umowy te są oparte na nieuczciwych warunkach, w tym przerzucających na kredytobiorcę ryzyko kursowe. W toku postępowania francuskie sądy zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości z wieloma pytaniami dotyczącymi wykładni dyrektywy unijnej 93/13.

 

Trybunał podkreślił, że nieuczciwe warunki znajdujące się w umowie konsumenckiej nie wiążą konsumenta, należy uznać je za nigdy nieistniejące i niewywołujące skutków w odniesieniu do jego sytuacji prawnej czy faktycznej, a stwierdzenie nieuczciwego charakteru umowy powinno skutkować przywróceniem sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta.

 

Konsekwencją takiego stanowiska jest uznanie przez Trybunał, że „wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w sprawie zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku”.

 

Trybunał Sprawiedliwości pochylił się nad ustaleniem początku biegu terminu przedawnienia, powołując się przy tym na swoje dotychczasowe orzecznictwo i wskazał, że konsumenci mogą nie mieć wiedzy o nieuczciwym charakterze warunku zawartego w umowie kredytu hipotecznego albo po prostu nie rozumieją zakresu swoich praw wynikających z dyrektywy 93/13. Z tego powodu termin przedawnienia do zgłoszenia przez konsumentów roszczeń nie powinien być ograniczony - może być on zgodny z zasadą skuteczności tylko wtedy, gdy konsument miał możliwość poznania swoich praw przed rozpoczęciem biegu lub upływem tego terminu.

 

W ocenie Trybunału, w postępowaniu głównym rozpatrywanym przez francuski sąd, pięcioletni termin przedawnienia roszczenia konsumenta o zwrot nienależnie wypłaconych kwot na podstawie nieuczciwych warunków umownych, który rozpoczął swój bieg od dnia przyjęcia oferty pożyczki, nie daje możliwości zapewnienia konsumentowi skutecznej ochrony - termin ten może upłynąć, zanim konsument w ogóle zorientuje się, że warunku zawartego w przedmiotowej umowie posiada nieuczciwy charakter.

 

Podsumowując, ograniczenie terminu przedawnienia roszczeń konsumentów wynikających z nieuczciwych warunków umownych, według Trybunału Sprawiedliwości, nadmiernie utrudnia konsumentom wykonywanie praw przyznanych przez dyrektywę 93/13, stąd też nie powinno ono występować.

Roszczenia z kredytów frankowych a przedawnienie – stanowisko TSUE
19 czerwca 2021
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do