Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Sposobów oszczędzania pieniędzy na emeryturę jest wiele. W ostatnim czasie pojawił się jeszcze jeden - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Do oszczędzania w ramach PPK zachęcają media i reklamy, lecz czym tak właściwie są PPK?

 

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

PPK to system długoterminowego oszczędzania. Jest to system niezależny od emerytury – środki na nim zgromadzone mają być „dodatkiem” do przyszłej emerytury. Przystąpienie do PPK jest dobrowolne, ale automatyczne. Oznacza to, że jeśli pracownik nie chce przystąpić do PPK, to musi poinformować o tym swojego pracodawcę. Z kolei jeśli pracownik ukończył 55 lat, przystąpienie do PPK wyjątkowo nie następuje automatycznie – musi wówczas poinformować pracodawcę o chęci przystąpienia do PPK.

 

Od kiedy PPK zostaną wprowadzone w życie w moim miejscu pracy?

Wszystko zależy od ilości pracowników w miejscu zatrudnienia:

 • 250 osób i więcej – od 1 lipca 2019 r.

 • od 50 do 250 osób – od 1 stycznia 2020 r.

 • od 20 do 50 osób – od 1 lipca 2020 r.

 • poniżej 20 osób (a także w sektorze finansów publicznych) – od 1 stycznia 2021 r.

 

Na czym to polega?

Zarówno pracodawca, jak i pracownik co miesiąc dokonują wpłat na PPK. Wysokość wpłat podstawowych określa się procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika, natomiast wpłata podstawowa od pracownika wynosi 2% wynagrodzenia. Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą zadeklarować wpłaty dodatkowe (maksymalnie do 4% wynagrodzenia).

Wyjątkowo, w przypadku zarobków nieprzekraczających 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (tj. do 2.700 zł brutto), wpłata podstawowa pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia.

Do rachunku PPK dokłada się również państwo. Aby otrzymać wpłatę „powitalną” w wysokości 250 zł można otrzymać w przypadku dokonywania wpłat podstawowych przez co najmniej 3 miesiące. Państwo co roku dokonuje wpłaty rocznej, w wysokości 240 zł – jednak by otrzymać wpłatę roczną należy zgromadzić na rachunku PPK kwotę stanowiącą równowartość wpłat podstawowych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce, otrzymanie wpłaty dodatkowej w 2019 roku będzie bardzo trudne.

Środki zgromadzone na PPK stanowią prywatną własność pracownika ipodlegają dziedziczeniu. Co istotne, w przypadku kłopotów finansowych pracownika środki te nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, za wyjątkiem należności alimentacyjnych.

 

Kiedy można wypłacić środki z PPK?

Zgromadzone środki można wypłacić na następujących zasadach:

1. Przed 60 rokiem życia:

 1. do 100% środków na wpłatę kapitału własnego przy zakupie mieszkania lub domu – środki te należy jednak zwrócić do PPK, wpłata jest jednorazowa i nieopodatkowana;

 2. do 25% środków – w przypadku poważnej choroby pracownika, jego małżonka lub dziecka.

2. Po ukończeniu 60 lat – 25% środków wypłacanych jest jednorazowo, a pozostała część w co najmniej 120 ratach miesięcznych, obok emerytury.

 

Pracownik może również w dowolnym momencie dokonać zwrotu środków zgromadzonych w PPK. W takim przypadku środki zostaną zwrócone, po pomniejszeniu o:

 • podatek dochodowy,

 • 30% środków z wpłat po pracodawcy - pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,

 • środki z dopłat od Państwa.

 

O czym nie mówią reklamy?

Informacje przedstawione powyżej należy uznać za plusy PPK. Jakie są zatem minusy, o których nie mówią reklamy?

 1. PPK to nie konto oszczędnościowe, a fundusz inwestycyjny. Jak wskazuje informacja dostępna na mojeppk.pl, inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane.

 2. Wpłaty pracodawcy stanowią przychód podlegający opodatkowaniu. Pracodawca będzie zobowiązany potrącić podatek z wynagrodzenia pracownika.

 3. Prowadzenie „konta” w PPK podlega opłacie – do 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

 

Niniejszy artykuł ani nie ma na celu ani zachęcenia, ani zniechęcenia do odkładania środków na PPK. Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do czytelnika.

Pracownicze Plany Kapitałowe – perspektywa pracownika
06 października 2019
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do