Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wzrośnie i wyniesie 2.600,00 zł brutto. Jest to podwyżka rekordowa – w 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2.250,00 zł brutto, tak więc podwyżka wynosi 350,00 zł. Nie jest to jedyna wiadomość dobra dla pracowników.

 

Dotychczas, przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględniało się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej związanej z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Od dnia 1 stycznia 2020 roku katalog ten został rozszerzony o dodatek za staż pracy, co dodatkowo zwiększy wysokość wynagrodzenia za pracę niektórych osób. Dodatek ten nie ma charakteru powszechnego – przysługuje niektórym grupom zawodowym po osiągnięciu określonego stażu pracy lub służby. Do ustawy z dniem 1 stycznia 2020 roku została wprowadzona także definicja dodatku za staż pracy – jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Wprowadzenie definicji ustawowej oznacza, że dodatek do wynagrodzenia przysługujący z tytułu osiągnięcia określonego okresu zatrudnienia nie powinien stanowić części składowej minimalnego wynagrodzenia za pracę lecz przysługiwać obok niego, bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku.

 

W konsekwencji, na nadchodzących w nowym roku zmianach najwięcej zyskają pracownicy z długim stażem pracy, otrzymujący dodatek za staż pracy, a których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę – zmiany w 2020 roku
31 grudnia 2019
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do