Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Osoby zamierzające zawrzeć ze sobą związek małżeński oraz będące w długoletnich związkach nie zawsze są świadome tego, że po zawarciu związku małżeńskiego posiadają nie tylko majątek wspólny (razem ze swoim współmałżonkiem), ale również majątek osobisty. W znacznej części polskich małżeństw  obowiązuje wspólność majątkowa. Poniżej przedstawimy co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co w skład majątki osobistego małżonków.

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (wyjątek stanowi sytuację, gdy małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską tzw. „intercyzę”).

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 

Z kolei art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawiera katalog praw majątkowych, wchodzących w skład majątku osobistego każdego z małżonków, do którego należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegające odrębnym przepisom;

 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania potrzeb osobistych jednego z małżonków;

 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość)

 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego;

 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje sposób zakwalifikowania przez ustawodawcę przedmiotów zwykłego urządzenia domowego, który służy do użytku obojga małżonków. Jako przedmioty zwykłego urządzenia domowego można przykładowo wymienić: meble, naczynia kuchenne, lodówka, pralka etc. Powyższe przedmioty objęte są wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

 

Pomimo, iż na pierwszy rzut oka podział na majątek wspólny oraz majątek osobisty małżonków jest nieistotny, ma on kolosalne znaczenie w sytuacji, gdy małżonkowie się rozwodzą i konieczny jest podział majątku lub w przypadku, gdy jeden z małżonków się zadłużył.

 

Warto również zaznaczyć, iż przedmiotami wchodzącymi w skład majątku osobistego małżonek może rozporządzać samodzielnie bez uzyskania zgody drugiego małżonka.

 

W kolejnych wpisach przybliżymy Państwu instytucję zarządu majątkiem wspólnym oraz przedstawimy czynności, które wymagają zgody drugiego małżonka.

 

Majątek wspólny i osobisty małżonków
17 lutego 2020
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do