Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo upływu blisko dwóch tygodni zapewne wiele osób będzie poszukiwać formularzy wniosków do KRS na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak, stało się – nie pobierzecie już formularza KRS-Z3! Zapewne wiele osób nie będzie rozpaczać - kto choć raz składał wniosek do KRS, wie o czym mowa. Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu podlega obecnie zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

 

Znienawidzone przez wielu formularze papierowe zostały zastąpione przez formularze intuicyjne, interaktywne. Być może to chwilowy entuzjazm, ale wypełnienie pierwszego wniosku w systemie Portalu Rejestrów Sądowych było… proste i przyjemne. Wątpliwości pojawiły się na etapie załączania dokumentów.

 

Jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, nie trzeba załączać jego skanu, a wystarczy podanie numeru aktu notarialnego w Repozytorium. Po zarejestrowaniu wniosku dokument zostanie automatycznie przekazany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączony do wniosku. Oprócz aktów notarialnych, wszelkie pisma wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (z wyłączeniem środków zaskarżenia, do których rozpoznania właściwy jest Sąd Najwyższy). Pisma te należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Szczególnie interesujący jest przypadek, gdy wniosek o wpis do KRS składany jest przez zawodowego pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego. Jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu zostały sporządzone w tradycyjnej formie papierowej, do wniosku w systemie informatycznym dołącza się „odpisy elektroniczne” poświadczone przez adwokata lub radcę prawnego, albo elektroniczne kopie dokumentów (art. 6944 § 22 k.p.c.). Elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej następuje z chwilą wprowadzenia przez tego pełnomocnika dokumentu do systemu teleinformatycznego (art. 129 § 21 k.p.c.). Jeżeli przedłożono jedynie elektroniczne kopie dokumentów, to jego oryginał albo odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma.

 

Konsekwencją elektronicznych wniosków jest również elektroniczny dostęp do akt rejestrowych! Dostęp ten będzie możliwy, przynajmniej na ten moment, jedynie w stosunku do nowych dokumentów - akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym. Może w przyszłości?

 

Omawiane zmiany nie dotyczą zmian wpisów w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w tym przypadku dalej pozostaje wybór pomiędzy systemem teleinformatycznym, a możliwością złożenia wniosku w zwykłej, tradycyjnej, papierowej formie.

 

Adwokat Miłosz Rabczyński

KRS – koniec papierowych formularzy?
13 lipca 2021
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do