Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą w procesach sądowych przeciwko nieuczciwym bankom udzielającym kredytów w walucie CHF. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy pokrótce, jaka jest różnica pomiędzy kredytem denominowanym a indeksowanym.

 

Kredyt denominowany jest to kredyt, którego wartość w umowie została wskazana w walucie obcej, jednak uruchomiony został w złotówkach. Kredytobiorca spłaca kredyt w walucie polskiej, ale po przeliczeniu na CHF według kursu wymiany walut, najczęściej na dzień spłaty. W efekcie kwota zwrócona bankowi jest kapitałem stanowiącym równowartość waluty obcej, zależnym od bieżącego kursu wymiany walut, który jeszcze należy powiększyć o odsetki i ewentualne opłaty i prowizje.

 

Z kolei kredyt indeksowany jest kredytem udzielanym w walucie polskiej, jednak na dany dzień, np. dzień wypłaty kapitał przeliczany jest na walutę obcą – CHF. Ta kwota (po przeliczeniu) jest podstawą do ustalania wysokości rat, które są określone w walucie obcej, ale ich spłata następuje w PLN – po przeliczeniu według kursu walut na dany dzień.

 

Jakie zatem można wskazać podobieństwa pomiędzy tymi dwoma rodzajami kredytów? Otóż w obu przypadkach wysokość raty uzależniona jest od kursu waluty obcej, kredyt wypłacany jest w złotówkach, ale dopiero po przeliczeniu po odpowiednim kursie waluty obcej, od którego to będzie uzależniona także wysokość raty kapitałowo – odsetkowej.

 

A jakie są różnice między kredytem indeksowanym i denominowanym? Największa z nich dotyczy tego, czy kredytobiorca zna kwotę kredytu, którą otrzyma. W przypadku kredytu denominowanego zna kwotę w CHF, ale wysokość kwoty w PLN nie jest mu znana – zależy ona od kursu wymiany CHF obowiązującego w dniu uruchomienia kredytu. Z kolei w przypadku kredytu indeksowanego kredytobiorca zna dokładnie kwotę, która zostanie mu wypłacona.

 

Na ostateczną wysokość kredytu do spłaty często będzie mieć wpływ również spread walutowy. Co to takiego? Najogólniej mówiąc, jest to różnica pomiędzy tym, za ile bank kupuje CHF, a tym, za ile je sprzedaje. Kurs kupna z reguły jest niższy niż kurs sprzedaży – w przeciwnym wypadku banki ponosiłyby straty. Co istotne, banki samodzielnie ustalają spread walutowy. A jaki ma on wpływ na sytuację kredytobiorcy? Jeżeli saldo kredytu ustalane było przy użyciu kursu kupna CHF oznaczało to, że kwota kredytu do spłaty była wyższa niż przy zastosowaniu kursu sprzedaży. Z kolei, jeśli umowa kredytowa przewidywała, że ustalenie wysokości raty następowało do kursie sprzedaży, rata ta była wyższa niż przy zastosowaniu kursu kupna.

 

Jak widać, zagadnienia dotyczące kredytów frankowych mogą wzbudzać wątpliwości, dlatego na profilu Fundacji Pomocy Prawnej Temida regularnie pojawiać się będą artykuły, które przybliżą Państwu tę tematykę, a niezależnie od tego, osoby, które zaciągnęły kredyt w walucie CHF i potrzebują pomocy prawnej zachęcamy do kontaktu i uczestnictwa w bezpłatnych poradach prawnych udzielanych na dyżurach Fundacji.

Kredyt indeksowany a kredyt denominowany
10 września 2021
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do