Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

Jednym z problematycznych zagadnień prawa rodzinnego jest sposób uregulowania kontaktów z dziećmi. Niejednokrotnie świadcząc pomoc prawną usłyszeliśmy od jednego z rodziców, że nie mają oni kontaktu z dzieckiem w ogóle lub jest on utrudniony z uwagi na zachowanie drugiego rodzica. Zdarzają się również przypadki, w których jeden z rodziców pomimo pozbawienia lub ograniczenia go władzy rodzicielskiej i powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej drugiemu, chciałby się nadal widywać z dzieckiem. Poniżej przedstawimy Państwu jak kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestię kontaktów z dzieckiem.

 

Kontakty z dzieckiem zostały uregulowane w Oddziale 3 Rozdziału II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. w art. 113 – 113 6 k.r.o. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii

 

Należy pamiętać, że kontakty z dzieckiem przysługują rodzicom niezależnie od władzy rodzicielskiej. Rodzice oraz ich dziecko mają zarówno prawo, jak i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Powyższe oznacza, iż w przypadku pozbawienia rodzica lub rodziców władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, mają oni nadal prawo do kontaktowania się z nim, jednakże w takich sytuacjach należy się kierować przede wszystkim dobrem dziecka.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera przykłady wykonywania prawa do kontaktów z dzieckiem, które mogą polegać na przebywaniu z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) oraz bezpośrednim porozumiewaniu się, utrzymywaniu korespondencji, korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (Skype, Messenger itp.).

 

W przypadku gdy dziecko przebywa stale u jednego z rodziców (z powodu rozwodu, separacji lub jeżeli rodzice nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego a następnie rozeszli się albo nigdy nie mieszkali razem) sposób utrzymania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Dopiero w przypadku, gdy rodzice nie mogą wypracować satysfakcjonującego ich porozumienia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, niezbędne jest z wystąpienie z wnioskiem do sądu, celem ich uregulowania.

 

W przypadku, gdy wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem, a nawet może:

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem;

  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

  5. zakazać porozumiewania się na odległość.

 

Natomiast w przypadku, gdy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza sąd zakaże ich utrzymywania w ogóle. Co istotne, zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem może zostać orzeczony bez pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzica.

 

W każdym czasie sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów z dzieckiem, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

 

Jeżeli mają Państwo, jakiekolwiek pytania z zakresu kontaktów z dzieckiem zapraszamy do kontaktu z Fundacją, gdzie nasi specjaliści doradzą Państwu i wskażą rozwiązanie problemu.

 

 

 

Kontakty z dzieckiem
26 lutego 2020
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do