Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do regulowania naszych zobowiązań. Niepewność na rynku pracy i niskie zarobki często skłaniają do zaciągnięcia pożyczek czy kredytów. Jeśli nie możemy spłacić ich na czas, zadłużenie narasta i często stajemy przed koniecznością wzięcia nowej pożyczki na pokrycie bieżących niezbędnych wydatków, ale także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nierzadko wpada się przez to w spiralę zadłużenia, z której jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 

Jak złożyć poprawnie wniosek o ogłoszenie upadłości?

 

Przede wszystkim należy pamiętać, że wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu. Jego wzór można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020

 

Podanie danych osobowych, adresu i innych elementów określających osobę dłużnika, tj. osoby która wniosek o ogłoszenie upadłości chce złożyć nie powinno nastręczać dużych trudności. Choć nie są to obowiązkowe dane, warto jednak podać adres e-mail i numer telefonu. Ułatwi to w przyszłości kontakt bądź ze strony sądu bądź przez syndyka, który będzie zajmować się naszą sprawą. Jeżeli mamy przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jego dane również powinny znaleźć się w pierwszej części wniosku.

 

W punkcie 3 wniosku:

 

 

należy zaznaczyć kratkę TAK, dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości. Jeżeli dłużnik ma wystarczające środki finansowe na zawarcie układu z wierzycielami to również powinien zaznaczyć kratkę TAK.

 

Czym jest zawarcie układu z wierzycielami? Chodzi w tym o to, że wierzyciele wspólnie z dłużnikiem ustalą plan spłaty. Dłużnik musi przy tym dysponować środkami finansowymi aby choć część zaległości uiścić już w momencie zawierania układu. W przypadku upadłości konsumenckich nie jest to częsta sytuacja. Więcej na temat układu napiszemy w kolejnych artykułach.

 

W dalszej części wniosku dłużnik musi wskazać aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną poszczególnych składników. Warto przy tym posiłkować się rynkowymi cenami, które znajdziemy np. na aukcjach internetowych. Dalej dłużnik musi wskazać wszystkich znanych mu wierzycieli. Jest to bardzo istotny punkt, bowiem w oparciu o to zestawienie syndyk będzie informował znanych wierzycieli o ogłoszeniu upadłości. Pomimo tego, że stosowne ogłoszenie ukaże się również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli dłużnik umyślnie nie wskazał danego wierzyciela, może to doprowadzić do późniejszej odmowy umorzenia zobowiązań względem tego wierzyciela. Dlatego wypełniając ten punkt należy bardzo dokładnie sprawdzić swoją historię zobowiązań i wypisać wszystkich znanych wierzycieli. Lepiej nawet wskazać wierzyciela, co do którego przekonani jesteśmy że został spłacony, ale nie mamy pewności co do tego. Przezorność w tym punkcie wniosku jest bardzo istotna.

 

Jeżeli dłużnik kwestionuje wysokość lub źródło powstania danej wierzytelności powinien ją wpisać do punktu 6 wniosku: spis wierzytelności spornych. O co w tym chodzi? Jesteśmy pewni, że nie zawieraliśmy danej umowy lub że w całości spłaciliśmy dane zobowiązanie, mimo tego wierzyciel żąda od nas dalszych pieniędzy. Jeżeli nie zgadzamy się z jego żądaniem, takie zobowiązanie należy wpisać właśnie w tym punkcie.

 

Dalej we wniosku należy określić jakie wydatki ponosimy na utrzymanie siebie i osób pozostających na naszym utrzymaniu, m. in. dzieci. Chodzi tu o koszty mieszkania, opłat za prąd, wodę, energię elektryczną, wyżywienie czy komunikację.

 

Kolejnym istotnym punktem wniosku jest informacja o czynnościach prawnych dokonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zatajenie danej czynności prawnej może spowodować odmowę umorzenia zobowiązań w dalszym toku postępowania upadłościowego. Dlatego należy wypisać wszystkie dokonane umowy sprzedaży, darowizny itp.

 

W uzasadnieniu wniosku należy opisać swoją sytuację majątkową, w szczególności dlaczego i w jaki sposób stanęliśmy przed koniecznością ogłoszenia upadłości. Warto pamiętać, że jeżeli wniosek został poprawnie wypełniony, to jedyną decyzją sądu będzie ogłoszenie upadłości. Jednak należyte określenie przyczyn powstania zaległości i podstaw do ogłoszenia upadłości będzie niezwykle istotne w dalszym toku postępowania. Sąd kończąc postępowanie i decydując czy ustalić plan spłaty czy też od razu umorzyć wszystkie zobowiązania będzie opierał się między innymi na uzasadnieniu zawartym we wniosku. Jeżeli z uzasadnienia będzie wynikało, że dłużnik intencjonalnie doprowadził do swojej niewypłacalności, późniejsze umorzenie zobowiązań może okazać się niemożliwe.

 

Warto do wniosku dołączyć kopię wszystkich posiadanych dokumentów, m.in. umów pożyczek czy kredytów, wezwań do zapłaty, nakazów zapłaty, wyroków czy pism od komornika. Pozwoli to na późniejsze sprawne poprowadzenie postępowania upadłościowego. Da to również okazję na lepsze poznanie sytuacji dłużnika i przyczyn jego niewypłacalności.

 

Na końcu należy pamiętać o złożeniu podpisu pod oświadczeniem i pod wnioskiem. Oświadczenie może podpisać wyłącznie dłużnik składający wniosek.

 

 

Piotr Piotrowski - aplikant adwokacki

Jak ogłosić upadłość konsumencką?
05 lipca 2021
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do