Mapa strony:

FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ "TEMIDA"

 

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

 

tel.: +48 530 767 388

e-mail: kontakt@fpptemida.pl

 

KRS: 0000757063

NIP: 6793176782

REGON: 381798623

 

nr rachunku bankowego:

42 1140 2004 0000 3202 7946 4463

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji

Aktualności / BLOG

W dniu 20 września 2019 roku przyjęto nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, przewidująca szereg nowych obowiązków w stosunku do spółek akcyjnych, których celem jest dematerializacja akcji, tzn. zamiana papierowych dokumentów akcji imiennych oraz na okaziciela na akcje w formie zapisu w systemie teleinformatycznym. Datą wejścia w życie wskazanej ustawy jest dzień 1 stycznia 2021 roku, jednak część wprowadzanych zmian zacznie obowiązywać już rok wcześniej – 1 stycznia 2020 roku.

Moc dokumentów akcji wydanych przez spółki akcyjne wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 roku i z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy lub zapisy akcji na rachunkach papierów wartościowych.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

 

Obowiązek prowadzenia strony internetowej

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie spółki akcyjne oraz spółki komandytowo – akcyjne są zobowiązane do prowadzenia własnych stron internetowych, niezależnie od tego, czy posiadają status spółki publicznej. Strony te powinny zawierać specjalnie wydzielone miejsce na komunikację z akcjonariuszami, w którym publikowane będą wymagane przez prawo lub statut spółki ogłoszenia.

 

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

W związku z rozpoczęciem procesu dematerializacji akcji, na spółki akcyjne nałożono obowiązek:

  1. pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – przy czym pierwsze wezwanie powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2020 roku;

  2. udostępnienia informacji o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania;

  3. pisemnego pokwitowania każdemu akcjonariuszowi złożenia przez niego dokumentów akcji.

 

Uprawnienia organu egzekucyjnego

W przypadku zajęcia akcji przez odbiór dokumentu akcji, komornik złoży zajęty dokument w spółce, która dokonała co najmniej jednego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

 

Prawa z akcji na okaziciela, których dokumenty złożono w spółce

Od chwili złożenia w spółce dokumentu akcji na okaziciela ustanie możliwość stosowania do takiej akcji obecnych przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela.

 

DEMATERIALIZACJA AKCJI – KIEDY OBOWIĄZKI WCHODZĄ W ŻYCIE?

  • od 1 stycznia 2020 roku - obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej wraz z obowiązkiem ujawnienia adresu strony internetowej w KRS;
  • do 30 czerwca 2020 roku - pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce;
  • do 30 czerwca 2020 roku - podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub uchwały w przedmiocie zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych;
  • do 30 czerwca 2020 roku - zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;
  • do 31 grudnia 2020 roku - pięciokrotne wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce;
  • 1 stycznia 2021 roku - wygaśnięcie mocy obowiązującej dokumentów akcji;
  • 1 stycznia 2026 roku - utrata mocy dowodowej dokumentów akcji oraz tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki.

 

 

Dematerializacja akcji – sprawdź, jakie zmiany czekają spółki akcyjne
19 lutego 2020
10 stycznia 2022
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
26 września 2021
Fundacja zaprasza na dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
10 września 2021
Fundacja Pomocy Prawnej Temida angażuje się w pomoc frankowiczom. Adwokaci zrzeszeni w Fundacji uczestniczą
04 sierpnia 2021
           Przedawnienie długu to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą dłużnik po upływie
13 lipca 2021
Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo
05 lipca 2021
W burzliwych czasach w jakich obecnie żyjemy może się zdarzyć, że utracimy zdolność do